1. Polska 40 lotów
2. Grecja 6 lotów
3. Hiszpania 6 lotów
4. Francja 4 loty
5. Meksyk 4 loty
6. Turcja 4 loty
7. Bułgaria 2 loty
8. Chiny 2 loty
9. Cypr 2 loty
10. Egipt 2 loty
11. Holandia 2 loty
12. Kuba 2 loty
13. Portugalia 2 loty
14. Rumunia 2 loty
15. Serbia 2 loty